Podsumowanie Ogólnopolskich Wyborów Książek


       Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji wyborów książek, zorganizowanej przez redakcję czasopisma „Biblioteka w szkole” pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W dniach 9-10 marca 2015 r. w klasach zostały przeprowadzone wybory książek. Udział w przedsięwzięciu był dobrowolny. 277 uczniów wypełniło ankiety, podając tytuły najciekawszych książek przeczytanych w ostatnich dwóch latach. Nasza młodzież wskazała ponad 400 tytułów książek oraz cykli i serii wydawniczych.

Najczęściej powtarzające się tytuły:
"Igrzyska śmierci" – S. Collins – 18 razy
"Gra o tron" – G. Martin – 15 razy
"Cień wiatru", "Gwiazd naszych wina" oraz "Metro 2033" – po 10 razy

Najpopularniejsi pisarze:
N. Sparks – powtarzał się 32 razy
E. L. James - 21 razy
A. Sapkowski oraz S. King – po 19 razy
J. R. R. Tolkien – 14 razy
P. Coelho – 13 razy

Popularne cykle książek:
„Szeptem” oraz „Niezgodna” – po 11 razy
Cykl „Jutro” – został wymieniony 9 razy

Szczegółowe sprawozdanie z Ogólnopolskich Wyborów Książek zostało przesłane do organizatorów akcji. Wśród uczestników przedsięwzięcia zostaną rozlosowane nagrody, m. in. fundusze na zakup nowych książek.
Z niecierpliwością czekamy na losowanie.
Przeprowadzone wybory udowodniły, że młodzież lubi czytać literaturę
o różnej tematyce. Dlatego inwestowanie w zakup nowych książek zawsze będzie inwestycją w rozwój czytelnictwa, a co za tym idzie, wiedzy uczniów.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl