Ogólnopolskie Wybory Książek


       Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Wyborach Książek, zorganizowanych przez redakcję "Biblioteki w szkole" pod patronatem Minister Edukacji Narodowej. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.
W naszej szkole Wybory Książek zostaną przeprowadzone od 9 - 13 marca 2015 r.. Uczniowie bedą mieli możliwość wypełnienia karty wyborczej
z tytułami (od 1 do 3) najciekawszych książek, które ostatnio czytali.
Wykaz zbiorczy wskazanych tytułów, pokazujący faktyczne zainteresowania czytelnicze uczniów, zostanie przesłany do organizatora akcji.
Celem przedsięwzięcia jest:
1. Poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów.
2. Dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów.
3. Promocja czytelnictwa.
4. Promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym.
5. Kształtowanie postaw obywatelskich.
6. Popularyzacja zasad wyborów.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl