Księgozbiór


       Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy ponad 19 000 woluminów zapisanych w księdze głównej oraz księdze broszur i podręczników. Księga zbiorów audiowizualnych zawiera ponad 300 pozycji. Wśród nich są filmy, programy edukacyjne, multimedialne kursy języków obcych, atlasy elektroniczne.
Książki w bibliotece ułożone są na półkach w układzie dziesiętnym UKD. Z literatury pięknej wyodrębniony jest dział lektur, do którego uczniowie mają wolny dostęp.
W odrębnej części biblioteki znajduje się bogaty księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy i kalendaria ze wszystkich dziedzin wiedzy.
W czytelni użytkownicy mogą korzystać na miejscu z księgozbioru podręcznego oraz z prenumerowanych tytułów czasopism. Czasopisma można również wypożyczać do domu.
Na terenie biblioteki utworzono Szkolne Centrum Informacji o Regionie, w którym powstały takie działy, jak beletrystyka, geografia i historia Śląska Cieszyńskiego, a także odrębny dział poświęcony osobom zasłużonym dla regionu.
W trakcie katalogowania zbiorów został wyselekcjonowany najcenniejszy księgozbiór, który obejmuje woluminy wydane od połowy XIX wieku do roku 1939.
Aktualizowany i uzupełniany jest dział informacji o studiach oraz dział dotyczący matur. Na bieżąco pozyskiwane i katalogowane są nowe książki popularno-naukowe, beletrystyka oraz lektury.
Od 2008 roku, kiedy zostały ukończone prace nad katalogowaniem całego księgozbioru naszej biblioteki, wyszukiwanie oraz wypożyczanie książek odbywa się elektronicznie.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl