Historia


       Historia biblioteki jest nierozerwalnie związana z historią szkoły. Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika jest związane z tradycją szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim, a początki jego sięgają 1929 r.
Już w 1875 r. Rada Miejska rozpisując konkurs na projekt nowej szkoły ludowej, którego rozstrzygnięcie powierzyła Austriackiemu Stowarzyszeniu Architektów w Wiedniu, w opublikowanych do niego warunkach stwierdziła, że: "Budynek ma być szkołą dla chłopców i szkołą dla dziewcząt, które to szkoły mają być oddzielne i samodzielne. Każda ze szkół powinna posiadać: 9 sal lekcyjnych, każda na 80 uczniów, 3 sale z pomocami naukowymi wielkości sal lekcyjnych, jedną bibliotekę (...)".
Początkowo biblioteka szkolna znajdowała się w niewielkiej sali na parterze szkoły (obecnie pomieszczenie księgowości). Jej ciasnota nie pozwalała na rozwijanie biblioteki według wymagań. Do roku 1972 nie było czytelni.
Po modernizacji szkoły i przeniesieniu biblioteki do lokalu uzyskanego po mieszkaniu woźnego (obecnie sala nr 1 i sklepik) uzyskano niewielkie pomieszczenie 4,5 x 3,5 m, które przeznaczono na czytelnię. Nie była ona imponująca, ale dla uczniów pojawiła się możliwość korzystania z wyłożonych 40 tytułów czasopism, słowników i encyklopedii.
W roku 1995 biblioteka szkolna wraz z czytelnią została przeniesiona na zaadaptowane poddasze. Na powierzchni 175 m2 znajduje się biblioteka oraz czytelnia z pomieszczeniem, w którym posiadamy stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz 20 stanowisk do pracy indywidualnej czytelników.
Pierwszym bibliotekarzem obsługującym bibliotekę uczniowską i nauczycielską oraz podręcznikową był Jan Jawień. Po jego odejściu w roku szkolnym 1946/1947 biblioteką zajął się Jan Szajter. Następnie w roku 1948/1949 utworzono do samokształcenia nauczycieli i uczniów bibliotekę ideologiczną. Podzielono czynności bibliotekarza: bibliotekę nauczycielską prowadził Jan Szajter, uczniowską - Maria Piwowarska, a w bibliotece licealnej pracował Ludwik Jasek. Od roku 1955 do 1957 bibliotekę prowadził dyrektor Marian Będziński, a w roku 1957 przyjęto na etat bibliotekarza M. Jachowskiego, czasopismami w tym czasie zajmował się J. Chmiel. Nowy bibliotekarz Jan Folwarczny objął bibliotekę w 1959 roku, a po nim w 1961 roku Janina Kalaman. Następnie etat bibliotekarki w roku 1972 powierzono Ewie Tomoszek. Od roku 1976 w bibliotece pracowała Krystyna Szczurek, a następnie Stefania Bojda. W latach 1984-90 bibliotekę obsługiwały Urszula Wałga, Joanna Walica i Izabela Żwak.
W latach 90-tych nauczycielami bibliotekarzami były: Wiesława Steczko-Róg oraz Iwona Wilanowska . W 2006 r. , po odejściu Iwony Wilanowskiej, pracę w bibliotece rozpoczęła Olga Białoń. W latach 2015-2019 drugim bibliotekarzem była Bożena Michalik.
Obecnie na stanowisku nauczyciela bibliotekarza pracują Olga Białoń oraz Ewa Mrowiec.

Biblioteka szkolna - jej jakościowy i ilościowy księgozbiór zawsze stanowiły podstawowe zaplecze gwarantujące realizację przez zespół nauczycieli programu naukowego i wychowawczego. Przez te wszystkie lata księgozbiór powiększał się o potrzebne woluminy z wszystkich dziedzin wiedzy niezbędnych w pracy szkoły. Wszystkie książki katalogowano w papierowych księgach inwentarzowych, a od roku 2005 elektronicznie w programie MOL OPTIVUM.
W roku 2008 zostały ukończone prace nad komputeryzacją całego księgozbioru. Wyszukiwanie i wypożyczanie książek odbywa się elektronicznie.
W styczniu 2016 r. dołączyliśmy do platformy MOL NET+ i od tego czasu wszyscy czytelnicy naszej szkoły mają dostęp do katalogów bibliotecznych poprzez Internet.
W 2017 r. pozyskaliśmy fundusze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Księgozbiór został wzbogacony o ok. 800 woluminów. Zakupiliśmy książki popularno-naukowe, nowości czytelnicze oraz lektury.
Nasza biblioteka jest nowoczesną pracownią, z której chętnie korzysta młodzież ucząca się w naszej szkole.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl