Wystawa PODHALAŃCZYCY


 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – Filia w Cieszynie przy wsparciu Muzeum
  4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, przygotowała wystawę „Tradycje góralskie
  w funkcjonowaniu oddziałów strzelców podhalańskich na przykładzie jednostek
  z garnizonów Cieszyn i Bielsko w latach 1921-1939”. Autorem ekspozycji jest Stefan Król.

  Oddziały strzelców podhalańskich były specjalnie szkolonymi jednostkami Wojska Polskiego do walki w górach. Przynależność do nich wymagała większego wysiłku i opierała się na ludziach zaprawionych do funkcjonowania w tym środowisku. Fakt ten wyróżniał oddziały strzelców
  i sprawiał, że uznawano je za elitarne. Jednostki te zaczęto tworzyć już w 1918 r. i funkcjonowały przez cały okres międzywojenny. Władze zadbały o to, by ich tradycje odwoływały się do rodzimej specyfiki. Stąd były określane jako strzelcy podhalańscy lub potocznie podhalańczycy. Uczestnicząc w wojnie polsko-bolszewickiej
  (1919-1920) i Kampanii Wrześniowej (1939) wykazały się wyjątkowym męstwem.
  „Z tradycji góralskiej ludności polskich Karpat zaczerpnięto symbolikę stosowaną w tych jednostkach. Była ona między innymi widoczna w ich reprezentacyjnym stroju, który zawierał kapelusz i pelerynę podhalańską. Elementów kultury i tradycji góralskiej w ich funkcjonowaniu było jednak więcej. […] Garnizony strzelców podhalańskich mieściły się m.in. w naszym regionie, tj. w Cieszynie i Bielsku.”
  Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia plansz wystawowych
  w bibliotece szkolnej!
  Tekst opracowano na podstawie:
  https://www.pbw.bielsko.pl/.../13.../973-podhalanczycy [dostęp: 04.04.2022].

  05.04.2022 r.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl