XVI Ogólnopolski konkurs poetycki: STRUNA ORFICKA


 • Tym razem mamy coś dla autorów utworów poetyckich (A wiemy, że takich osób w naszym szkolnym gronie nie brakuje!). Może zamiast pisać do szuflady, warto jednak dać poznać swoją twórczość innym?!
  Zapoznajcie się z regulaminowymi szczegółami, sprawdźcie na stronie internetowej (https://ockostrow.pl/konkursy/) jak przebiegały poprzednie edycje i zdecydujcie sami o udziale...

  Dla ułatwienia udostępniamy regulamin konkursu: XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2021

  Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki TOPOS w Sopocie

  WARUNKI UCZESTNICTWA: a) w konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych,
  b) na konkurs należy nadesłać zestaw trzech wierszy, niepublikowanych (w tym w internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach,
  c) wiersze opatrzone godłem w pięciu kopiach należy nadesłać na adres organizatora w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 lipca 2021,
  d) prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane),
  e) dane personalne, adres autora, numery telefonów, adres e-mail, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej Godłem tym samym co prace konkursowe.

  NAGRODY: Kwota nagród do podziału przez jury wynosi ogółem 4000 złotych.

  TERMINY:
  a) termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2021, b) ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas 29. Festiwalu WSZYSTKO JEST POEZJĄ na przełomie września i października 2021 roku.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: a) wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi, b) o wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów, c) wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego TOPOS.

  ADRES ORGANIZATORA: Ostrowskie Centrum Kultury ul. Wolności 2 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki STRUNA ORFICKA

  źródło: https://ockostrow.pl/xvi-ogolnopolski-konkurs-poetycki-struna-orficka-im-wojciecha-baka-ostrow-wielkopolski-2021/ SO-2021 regulamin_29wjp Zdjęcie: https://libreshot.com/pl/book-pages/
  em,id; 21.01.2021 r.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl