AKADEMIA FILOZOFICZNA W CIESZYNIE - C.D.


       Książnica Cieszyńska publikuje cykl wykładów online z historii filozofii. Prelegentem jest bibliotekarz dr Artur Lewandowski.

Oprócz wykładów na kanale YouTube, dostępne są również materiały źródłowe.
Wykłady polecamy i zapraszamy na strony:
https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/dzialalnosc/dzialalnosc-popularyzacyjna/akademia-filozoficzna/
Wykład I: Dzieje filozofii przedplatońskiej
https://kc-cieszyn.pl/wyklad-i-dzieje-filozofii-przedplatonskiej/

Wykład II: Idealizm platoński jako pierwszy system filozoficzny w dziejach
https://kc-cieszyn.pl/wyklad-ii-idealizm-platonski-jako-pierwszy-system-filozoficzny-w-dziejach/

Wykład III: Arystoteles – od krytyki Platona do systemu realizmu
https://kc-cieszyn.pl/wyklad-iii-arystoteles-od-krytyki-platona-do-systemu-realizmu/


/źródło: Książnica Cieszyńska w Cieszynie/

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl