ZWROTY KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI W CZERWCU 2020


       DRODZY MATURZYŚCI!

W dniach 1 i 2 czerwca BIBLIOTEKA będzie otwarta od godziny 7.30-12.00. Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi pani dyrektor Maturzyści, którzy mają wypożyczone książki są proszeni o:

1. Spakowanie kompletu książek do foliowego worka lub przezroczystej reklamówki z włożoną kartką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
2. Po przyjściu do budynku zebranie wszystkich pakietów przed uroczystym rozpoczęciem rozdania świadectw.
3. W celu uniknięcia ryzyka nadmiernego tłoku w wypożyczalni dostarczenie reklamówek przez wybranych przedstawicieli klasy lub jeżeli pakietów będzie bardzo dużo z podziałem na mniejsze grupy.
4. Po zweryfikowaniu zwrotów przez bibliotekarza, uczniowie, którzy nie dokonają wszystkich zwrotów zostaną e-mailowo powiadomieni
o pozostałych zaległościach i konieczności jak najszybszego rozliczenia się
z biblioteką. (Miejmy jednak nadzieję, że takich sytuacji nie będzie!)

DLA POZOSTAŁEJ GRUPY UCZNIÓW ZOSTANĄ USTALONE GODZINY DYŻURÓW BIBLIOTECZNYCH I OPRACOWANE ZASADY REALIZACJI WYPOŻYCZEŃ.
BĘDZIE MOŻNA DOKONAĆ ZWROTÓW KSIĄŻEK (wytyczne co do zwrotu takie same jak obowiązują maturzystów) I WYPOŻYCZYĆ NOWE MATERIAŁY. O SZCZEGÓŁACH DOWIECIE SIĘ NIECO PÓŹNIEJ.

DO ZOBACZENIA W BIBLIOTECE!

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl