KONKURS NA ILUSTRACJĘ DO UTWORU ANIELI KUPIEC


 • Tym razem polecamy COŚ DLA UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE!
  Zilustruj utwory poetki ludowej z Zaolzia!

  Redakcja miesięcznika "Zwrot" ogłasza: KONKURS NA ILUSTRACJĘ WIERSZA LUB OPOWIADANIA ANIELI KUPIEC

  Możliwe uczestnictwo w kategorii trzeciej: DOROŚLI (od 15 lat).

  Do konkursu przyjmowane są prace spełniające następujące warunki:
  a) ilustracja do dowolnego, wybranego przez autora wiersza lub opowiadania Anieli Kupiec;
  b) format pracy - nie większy niż A3;
  c) prace wykonane dowolną techniką (kredka, ołówek, farby plakatowe,akwarela itp.).

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej opatrzonej godłem słownym. Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu autora oraz kategorię.
  W przypadku uczniów wystarczy napisać imię i nazwisko autora oraz szkołę, do której autor uczęszcza.

  Termin przesyłania prac: do końca października 2020 roku.


  WYSYŁANIE PRAC:
  1. Na przesyłce musi być zaznaczone godło i kategoria, w której startuje praca. Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mailowy i adres oraz numer telefonu kontaktowego, ew. imię, nazwisko i szkoła) muszą się znaleźć
  w dołączonej do pracy kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe.
  2. Prace należy przesyłać na adres: Redakcja miesięcznika „Zwrot”,
  ul. Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn, z dopiskiem KONKURS NA ILUSTRACJĘ.
  3. Organizator prosi o dołączenie zgody na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy w miesięczniku „Zwrot”.

  SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE NA:

  https://zwrot.cz/2020/05/zyczynia-malutkimu-anieli-kupiec/

  https://zwrot.cz/wp-content/uploads/2020/02/regulamin-konkurs-a-kupiec.pdf (PEŁNY REGULAMIN)

  POWODZENIA!


  Zdjęcia pobrano z:
  http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/co-tydziyn-po-naszymu-taczylo-sie-tam-przi-ruce
  https://sites.google.com/site/poetkaanielakupiec/

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl